Öppna fält

Öppna fält symboliserar olika saker för oss alla. För vissa visar det på frihet, för andra kanske den bördiga åkermarken betyder liv. Oavsett så är de öppna landskapen och fälten något väldigt vackert som på något vis blir storslaget på bild.

Soligt landskap
Bild: Federico Respini
Blå himmel, bördigt landskap
Bild: Mahir Uysal
Öppet fält
Bild: Rasmus Landgreen
Öppet fält sett från luften
Bild: Sandro Mattei